Voorwaarden

Er is een lesovereenkomst per schooljaar.
In principe verbindt de leerling zich voor de periode van één schooljaar.
De vakantieregeling komt wat betreft de kortere vakanties overeen met die van de provincie Utrecht.

Tussentijds opzeggen kan met een opzegtermijn van twee maanden.

Het lesgeld gaat uit van een jaarbedrag dat in 10 dezelfde maandelijkse termijnen wordt betaald, gedurende de maanden september t/m juni.
In juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd. Soms kan er nog een les vallen begin juli. Deze zijn reeds in het jaarbedrag doorberekend.
Ook doorberekend in het maandbedrag zijn groepslessen en voorspeelgelegenheden. Dat zijn er minimaal 2 per jaar.

Betaling steeds d.m.v. vooruitbetaling aan het begin van iedere nieuwe lesmaand.

Bij ziekte of afzeggen van de les door de leerling is niettemin lesgeld verschuldigd.
Verzetten van lessen is niet standaard, wel in uitzonderlijke gevallen voor zover mogelijk en mits roostertechnisch haalbaar. Bij ziekte of afzeggen van de docent, wordt de gemiste les later ingehaald. Dat kan aan het einde van het seizoen (week 26/27) of op een ander moment dat beide partijen schikt.

Vakanties schooljaar 2023/2024:

week 36 start schooljaar
week 42 herfstvakantie
week 52+1 kerstvakantie
week 8 Voorjaarsvakantie
week 18+19 meivakantie
week 26+27 eventuele inhaallessen
week 28 start zomerstop